Do pracowni komputerowej kupiono 6 myszek bezprzewodowych i 6 myszek przewodowych

Do pracowni komputerowej kupiono \(6\) myszek bezprzewodowych i \(6\) myszek przewodowych. Cena myszki bezprzewodowej była o \(11 zł\) wyższa od ceny myszki z przewodem. Za zakup wszystkich myszek zapłacono \(234 zł\). Ile najwięcej myszek bezprzewodowych można by kupić za tę kwotę? Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie

Krok 1. Wprowadzenie oznaczeń do treści zadania.
Wprowadźmy sobie do zadania proste oznaczenia:
\(x\) - cena myszki przewodowej
\(x+11\) - cena muszki bezprzewodowej

Krok 2. Obliczenie ceny myszki bezprzewodowej.
Zakupiono \(6\) myszek bezprzewodowych i \(6\) myszek przewodowych i wydano na nie \(234zł\). Możemy więc ułożyć następujące równanie:
$$6\cdot x+6\cdot(x+11)=234 \\
6x+6x+66=234 \\
12x=168 \\
x=14$$

Wiemy więc, że myszka przewodowa kosztuje \(14zł\), czyli tym samym myszka bezprzewodowa kosztuje \(14zł+11zł=25zł\).

Krok 3. Ustalenie, ile myszek bezprzewodowych można zakupić.
Celem naszego zadania jest obliczenia jaka jest maksymalna liczba myszek bezprzewodowych, które można zakupić za podaną kwotę. Skoro mamy do wydania \(234zł\), a myszka bezprzewodowa kosztuje \(25zł\), to takich myszek możemy zakupić:
$$234:25=9,36\approx9$$

To oznacza, że można kupić \(9\) myszek bezprzewodowych.

Odpowiedź

Można kupić \(9\) myszek bezprzewodowych.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments