Do naczynia o objętości V=0,75l wlano 0,45l wody. Jaki procent objętości tego naczynia stanowi objętość wody?

Do naczynia o objętości \(V=0,75l\) wlano \(0,45l\) wody. Jaki procent objętości tego naczynia stanowi objętość wody?

Rozwiązanie

Skoro wlano \(0,45l\) wody, a naczynie ma objętość \(V=0,75l\), to woda stanowi:
$$\frac{0,45}{0,75}=\frac{45}{75}=\frac{15}{25}=\frac{60}{100}=60\%$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments