Długości boków trapezu równoramiennego są równe 12, 13, 2, 13. Wysokość h tego trapezu jest równa

Długości boków trapezu równoramiennego są równe \(12, 13, 2, 13\).

matura z matematykiWysokość \(h\) tego trapezu jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Korzystając z własności trapezu równoramiennego możemy narysować taką oto sytuację:

matura z matematyki

Krok 2. Obliczenie wysokości trapezu.
Wysokość trapezu obliczymy korzystając z Twierdzenia Pitagorasa:
$$5^2+h^2=13^2 \\
25+h^2=169 \\
h^2=144 \\
h=12 \quad\lor\quad h=-12$$

Z racji tego iż wysokość nie może być ujemna, to zostaje nam \(h=12\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments