Długość trasy na mapie w skali 1:10000000 jest równa 7,7cm. W rzeczywistości trasa ta ma długość

Długość trasy na mapie w skali \(1:10\;000\;000\) jest równa \(7,7cm\). W rzeczywistości trasa ta ma długość:

Rozwiązanie

Skala \(1:10\;000\;000\) oznacza, że \(1cm\) na mapie odpowiada odległości \(10\;000\;000cm\) w rzeczywistości. Zamieniając to na kilometry otrzymamy:
\(10\;000\;000cm=100\;000m=100km\)

Skoro więc \(1cm\) na mapie odpowiada \(100km\) w rzeczywistości, to \(7,7cm\) na mapie będzie odpowiadać \(7,7\cdot100km=770km\) w rzeczywistości.

Odpowiedź

C

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
mordo wez

dzięki wielkie