Długość krawędzi sześcianu zwiększono o 20%. Oblicz, o ile procent wzrosła objętość tego sześcianu

Długość krawędzi sześcianu zwiększono o \(20\%\). Oblicz, o ile procent wzrosła objętość tego sześcianu.

Rozwiązanie

\(a\) - długość krawędzi sześcianu przed powiększeniem
\(1,2a\) - długość krawędzi sześcianu po powiększeniu

\(V=a^3\) - objętość sześcianu przed powiększeniem
\(V=1,2a\cdot1,2a\cdot1,2a=1,728a^3\) - objętość sześcianu po powiększeniu

Skoro przed powiększeniem sześcian miał objętość \(a^3\) (czyli \(1a^3\)), a po powiększeniu ma objętość równą \(1,728a^3\) to objętość wzrosła o \(72,8\%\).

Odpowiedź

\(72,8\%\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments