Dla pewnego kąta wypukłego alfa mamy tg alfa/3=√3/3. Kąt alfa ma miarę

Dla pewnego kąta wypukłego \(α\) mamy \(tg\frac{α}{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}\). Kąt \(α\) ma miarę:

Rozwiązanie

Tangens przyjmuje wartość \(\frac{\sqrt{3}}{3}\) dla kąta \(30°\). W związku z tym:
$$\frac{α}{3}=30° \\
α=90°$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments