Dla pewnego kąta ostrego alfa prawdziwa jest równość 4cos alfa=1. Miara kąta alfa jest

Dla pewnego kąta ostrego \(α\) prawdziwa jest równość \(4cosα=1\). Miara kąta \(α\) jest:

Rozwiązanie

Krok 1. Przekształcenie równania.
Przekształcając równanie z treści zadania otrzymamy:
$$4cosα=1 \\
cosα=\frac{1}{4}$$

Krok 2. Odczytanie miary kąta z tablic trygonometrycznych.
Z tablic trygonometrycznych możemy odczytać, że cosinus przyjmuje wartość \(0,25\) dla kata o mierze około \(76°\), bowiem \(cos76°\approx0,2493\). To oznacza, że miara kąta \(α\) jest większa od \(60°\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments