Dla n=1,2,… ciąg an jest określony wzorem an=(-1)^n*(3-n). Wtedy

Dla \(n=1,2,…\) ciąg \((a_{n})\) jest określony wzorem \(a_{n}=(-1)^n\cdot(3-n)\). Wtedy:

\(a_{3}\lt0\)
\(a_{3}=0\)
\(a_{3}=1\)
\(a_{3}\gt1\)
Rozwiązanie:

Musimy obliczyć wartość trzeciego wyrazu tego ciągu, czyli tak naprawdę podstawić do wzoru \(n=3\). Zatem:
$$a_{3}=(-1)^3\cdot(3-3) \\
a_{3}=-1\cdot0 \\
a_{3}=0$$

Odpowiedź:

B. \(a_{3}=0\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments