Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (x-1)^2-(2-x)^2 jest równe

Dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) wyrażenie \((x-1)^2-(2-x)^2\) jest równe:

Rozwiązanie

W tym zadaniu nie chodzi o żadne podstawianie liczb, czy też rozwiązanie równania kwadratowego (bo to nie jest w ogóle równanie, gdyż nie mamy znaku "równa się"). Naszym celem jest po prostu uproszczenie podanego wyrażenia. Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, możemy zapisać, że:
$$(x-1)^2-(2-x)^2=x^2-2x+1-(4-4x+x^2)= \\
=x^2-2x+1-4+4x-x^2=2x-3$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments