Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (3x-2)^2-(2x-3)(2x+3) jest po uproszczeniu równe

Dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) wyrażenie \((3x-2)^2-(2x-3)(2x+3)\) jest po uproszczeniu równe:

Rozwiązanie

Korzystając ze wzorów skróconego mnożenia otrzymamy:
$$(3x-2)^2-(2x-3)(2x+3)= \\
=9x^2-12x+4-(4x^2-9)= \\
=9x^2-12x+4-4x^2+9= \\
=5x^2-12x+13$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments