Dla każdej dodatniej liczby a iloraz a^-2,6/a^1,3 jest równy

Dla każdej dodatniej liczby \(a\) iloraz \(\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}\) jest równy:

\(a^{-3,9}\)
\(a^{-2}\)
\(a^{-1,3}\)
\(a^{1,3}\)
Rozwiązanie:

Kreska ułamkowa jest formą dzielenia, stąd też całość możemy rozpisać jako:
$$\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}=a^{-2,6}:a^{1,3}=a^{-2,6-1,3}=a^{-3,9}$$

Odpowiedź:

A. \(a^{-3,9}\)

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Adi

Dlaczego 1,3 ma minus ?

Radek

z jakiego to arkusza?