Dla ciągu arytmetycznego an, określonego dla n≥1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12

Dla ciągu arytmetycznego \((a_{n})\), określonego dla \(n\ge1\), jest spełniony warunek \(a_{4}+a_{5}+a_{6}=12\). Wtedy:

Rozwiązanie

Korzystając z własności ciągów arytmetycznych możemy zapisać, że:
$$a_{4}=a_{5}-r \\
a_{6}=a_{5}+r$$

W związku z tym:
$$a_{4}+a_{5}+a_{6}=12 \\
a_{5}-r+a_{5}+a_{5}+r=12 \\
3a_{5}=12 \\
a_{5}=4$$

Odpowiedź

A

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Barbara

Dzięki

kinga
Reply to  Barbara

wynik będzie a5=5 a nie 4 bo 15:3=5

Arkadiusz

Uwielbiam tą stronę :) dziękuję za pomoc