Diagram przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy gimnazjalistów (…) Oblicz, ilu uczniów

Diagram przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy gimnazjalistów na temat ulubionego miejsca wypoczynku. Każdy wskazał tylko jedno miejsce. Oblicz, ilu uczniów liczyła ankietowana grupa, jeśli nad jeziorem lubi wypoczywać \(90\) spośród ankietowanych gimnazjalistów.

egzamin ósmoklasisty

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie ile procent uczniów wybrało jezioro.
Na samym początku musimy ustalić ile procent uczniów wybrało jezioro jako ulubione miejsce wypoczynku. Na pozostałe formy wypoczynku zagłosowało:
$$20\%+15\%+10\%+25\%=70\%$$

Diagram kołowy sumuje się zawsze do \(100\%\), zatem jezioro wybrało:
$$100\%-70\%=30\%$$

Krok 2. Obliczenie łącznej liczby ankietowanych uczniów.
Wiemy, że \(90\) uczniów wybrało jezioro i jednocześnie jest to \(30\%\) wszystkich ankietowanych. Układając więc prostą proporcję bez problemu obliczymy łączną liczbę wszystkich ankietowanych:
Skoro \(30\%\) ankietowanych to \(90\) uczniów
To \(10\%\) ankietowanych to \(30\) uczniów
Więc \(100\%\) ankietowanych to \(300\) uczniów.

To oznacza, że w ankiecie brało udział \(300\) uczniów.

Odpowiedź

W ankiecie brało udział \(300\) uczniów.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments