Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów (…) Które zdanie jest prawdziwe?

Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).

egzamin ósmoklasistyKtóre zdanie jest prawdziwe?

Rozwiązanie

Prześledźmy poprawność każdej z podanych odpowiedzi:
Odp. A. Ameryka Północna i Azja zajmują łącznie więcej niż połowę lądów Ziemi.
Komentarz: To nieprawda. Ameryka Północna zajmuje \(16\%\), natomiast Azja zajmuje \(30\%\). Łącznie jest to \(46\%\), a więc mniej niż połowa.

Odp. B. Europa ma najmniejszą powierzchnię spośród wszystkich kontynentów.
Komentarz: To nieprawda, bo Europa zajmuje \(7\%\) i mniejsza od niej jest Australia, która zajmuje \(6\%\).

Odp. C. Afryka i Azja mają łącznie większą powierzchnię niż pozostałe lądy Ziemi.
Komentarz: To nieprawda. Afryka ma \(20\%\), Azja ma \(30\%\), więc razem mają \(50\%\). To oznacza, że także \(50\%\) mają wszystkie pozostałe lądy, co oznacza że zdanie o tym że Afryka i Azja mają większą powierzchnię jest fałszywe.

Odp. D. Powierzchnia Azji stanowi mniej niż jedną trzecią powierzchni lądów Ziemi.
Komentarz: To prawda. Powierzchnia Azji to \(30\%\), a więc faktycznie jest to mniej niż jedna trzecia powierzchni lądów Ziemi.

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments