Dany jest wzór na pole powierzchni całkowitej graniastosłupa

Dany jest wzór na pole powierzchni całkowitej graniastosłupa:

$$P_{c}=2P_{p}+P_{b}$$gdzie:

\(P_{c}\) - pole powierzchni całkowitej,

\(P_{p}\) - pole podstawy,

\(P_{b}\) - pole powierzchni bocznej.Pole podstawy \(P_{p}\) wyznaczone poprawnie z powyższego wzoru opisano równaniem:

Rozwiązanie

Nasze zadanie polega na przekształceniu podanego wzoru. Zaczynając od obustronnego odjęcia \(P_{b}\), otrzymamy:
$$P_{c}=2P_{p}+P_{b} \\
P_{c}-P_{b}=2P_{p} \\
P_{p}=\frac{P_{c}-P_{b}}{2}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments