Dany jest trójkąt prostokątny. Wtedy tg alfa jest równy

Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek).

dany jest trójkąt prostokątny

Wtedy \(tgα\) jest równy:

\(\sqrt{2}\)
\(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\)
\(\frac{\sqrt{3}}{3}\)
\(\frac{1}{\sqrt{2}}\)
Rozwiązanie:

Tangens kąta \(α\) jest stosunkiem długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do przyprostokątnej leżącej przy kącie \(α\). Zatem zgodnie z rysunkiem:
$$tgα=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Odpowiedź:

D. \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments