Dany jest trójkąt ABC o bokach długości 6, 7 oraz 8

Dany jest trójkąt \(ABC\) o bokach długości \(6\), \(7\) oraz \(8\). Oblicz cosinus największego kąta tego trójkąta.

Rozwiązanie

matura z matematyki
Kąt o największej mierze będą tworzyć dwa najkrótsze boki, które możemy oznaczyć jako \(a=6\) oraz \(b=7\). Najdłuższy bok będzie leżał naprzeciwko tego kąta, czyli \(c=8\). Mając te dane, możemy teraz skorzystać z twierdzenia cosinusów, zatem:
$$8^2=6^2+7^2-2\cdot6\cdot7\cdot cos\gamma \\
64=36+49-84cos\gamma \\
64=85-84cos\gamma \\
-21=-84cos\gamma \\
cos\gamma=\frac{1}{4}$$

Odpowiedź

\(cos\gamma=\frac{1}{4}\)

8 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
krzych

skad sie wziela jedna czwarta??

aga345

a czemu 1/4 zamiast 4? to nie było tak że przy np jak stała jakaś liczba przy x/sin/cos itp pozbywaliśmy się liczby?

Natalia

skąd się wzięło -21?

kdziedzina

W karcie wzorów są podane 3 wzory na twierdzenie cosunusów, skąd wiadomo które wybrać? Czy nie ma to większego znaczenia?