Dany jest trapez ABCD, w którym AB||CD oraz przekątne AC i BD przecinają się w punkcie O

Dany jest trapez \(ABCD\), w którym \(AB||CD\) oraz przekątne \(AC\) i \(BD\) przecinają się w punkcie \(O\) (zobacz rysunek). Wysokość tego trapezu jest równa \(12\). Obwód trójkąta \(ABO\) jest równy \(39\), a obwód trójkąta \(CDO\) jest równy \(13\).

matura z matematykiWysokość trójkąta \(ABO\) poprowadzona z punktu \(O\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Dostrzeżenie trójkątów podobnych.
Z własności trapezów wynika, że trójkąty \(ABO\) oraz \(CDO\) są trójkątami podobnymi (wynika to z cechy kąt-kąt-kąt, ponieważ kąty tych trójkątów przy wierzchołku \(O\) są kątami wierzchołkowymi, a kąty przy podstawach są kątami naprzemianległymi). Dobrze to widać na tym rysunku:
matura z matematyki

Krok 2. Obliczenie skali podobieństwa.
Skoro nasze trójkąty są podobne, to na podstawie informacji o obwodach tych trójkątów, możemy obliczyć skalę podobieństwa. Jeżeli przyjmiemy, że trójkąt \(ABO\) jest trójkątem podstawowym, a \(CDO\) jest trójkątem podobnym, to:
$$k=\frac{39}{13} \\
k=3$$

Krok 3. Obliczenie wysokości trójkąta \(ABO\).
Skoro skala podobieństwa tych trójkątów jest równa \(3\), to analogicznie wysokość trójkąta \(ABO\) jest \(3\) razy większa od wysokości trójkąta \(CDO\). Powstaje nam więc taka oto sytuacja:
matura z matematyki

Wiemy, że suma długości tych wysokości jest równa \(12\), zatem:
$$x+3x=12 \\
4x=12 \\
x=3$$

Trójkąt \(ABO\) ma wysokość \(3x\), zatem:
$$h=3\cdot3=9$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments