Dany jest sześciokąt foremny ABCDEF o polu równym 6√3

Dany jest sześciokąt foremny \(ABCDEF\) o polu równym \(6\sqrt{3}\) (zobacz rysunek).

matura z matematyki

Zadanie 1.1. (1pkt) Pole trójkąta \(ABE\) jest równe:

Zadanie 1.2. (1pkt) Długość odcinka \(AE\) jest równa:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments