Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym 60 stopni. Pole tego rombu jest równe

Dany jest romb o boku długości \(4\) i kącie ostrym \(60°\). Pole tego rombu jest równe:

\(16\sqrt{3}\)
\(16\)
\(8\sqrt{3}\)
\(8\)
Rozwiązanie:

To zadanie możemy rozwiązać wykorzystując funkcję sinusa i wyznaczając w ten sposób wysokość rombu (wyjdzie nam wtedy \(h=2\sqrt{3}\)), a następnie obliczając pole ze standardowego wzoru \(P=a\cdot h\). Jest jednak znacznie prostsza metoda, wystarczy skorzystać z następującego wzoru dostępnego w tablicach matematycznych:
$$P=a^2\cdot sinα \\
P=a^2\cdot sin60° \\
P=4^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} \\
P=16\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} \\
P=8\sqrt{3}$$

Odpowiedź:

C. \(8\sqrt{3}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments