Dany jest prostopadłościan ABCDEFGH, w którym prostokąty ABCD i EFGH

Dany jest prostopadłościan \(ABCDEFGH\), w którym prostokąty \(ABCD\) i \(EFGH\) są jego postawami. Odcinek \(BH\) jest przekątną tego prostopadłościanu.

matura z matematyki

Zadanie 1.1. (1pkt) Na którym rysunku prawidłowo narysowano, oznaczono i podpisano kąt \(\alpha\) pomiędzy przekątną \(BH\) prostopadłościanu a jego ścianą boczną \(ADHE\)?

Zadanie 1.2. (3pkt) W prostopadłościanie \(ABCDEFGH\) dane są:
\(tg\beta=\frac{9}{7}\)
\(|BG|=2\cdot\sqrt{130}\)
\(|BH|=2\cdot\sqrt{194}\)

gdzie odcinek \(BH\) jest przekątną prostopadłościanu, odcinek \(BG\) jest przekątną ściany bocznej \(BCGF\), \(\beta\) jest miarą kąta \(\sphericalangle GBC\). Sytuację ilustruje rysunek poniżej.
matura z matematyki

Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu \(ABCDEFGH\).

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ola

Dlaczego CG zostało oznaczone jako 7x a BC jako 9x? Przecież tg to jest bok naprzeciw kąta : przyprostokątna przy kącie?