Dany jest prostokąt o wymiarach 40cm x 100cm. Jeżeli każdy z dłuższych boków tego prostokąta wydłużymy o 20%

Dany jest prostokąt o wymiarach \(40cm\times100cm\). Jeżeli każdy z dłuższych boków tego prostokąta wydłużymy o \(20\%\), a każdy z krótszych boków skrócimy o \(20\%\), to w wyniku obu przekształceń pole tego prostokąta:

zwiększy się o \(8\%\)
zwiększy się o \(4\%\)
zmniejszy się o \(8\%\)
zmniejszy się o \(4\%\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie pola powierzchni przed przekształceniem.

Prostokąt przed przekształceniem ma pole powierzchni równe:
$$P_{1}=40cm\cdot100cm \\
P_{1}=4000cm^2$$

Krok 2. Obliczenie wymiarów oraz pola powierzchni po przekształceniu.

Jeżeli dłuższy bok wydłużymy o \(20\%\) to otrzymamy bok o długości: \(1,2\cdot100cm=120cm\).
Jeżeli krótszy bok skrócimy o \(20\%\) to otrzymamy bok o długości: \(0,8\cdot40cm=32cm\).

To oznacza, że pole powierzchni przekształconego prostokąta wyniesie:
$$P_{2}=120cm\cdot32cm \\
P_{2}=3840cm^2$$

Krok 3. Obliczenie o ile zmniejszy się pole powierzchni prostokąta po przekształceniu.

Pole powierzchni zmniejszyło się o:
$$4000cm^2-3840cm^2=160cm^2$$

To oznacza, że w procentowym ujęciu pole zmniejszy się o:
$$\frac{160cm^2}{4000cm^2}=\frac{4}{100}=4\%$$

Odpowiedź:

D. zmniejszy się o \(4\%\)

7 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
uczeń

super dziękuję za wytłumaczenie

San

Skąd się wzięło 0,8?

Kasia

dlaczego 160 dzielimy na 4000?

Ola

Dlaczego zmniejszamy również krótszy bok, jeśli w poleceniu jest napisane, że zwiększamy dłuższe boki o 20%, nic nie pisze o skracaniu o 20% tych krótszych, nie rozumiem tego…