Dany jest ciąg geometryczny (x, 2x^2, 4x^3, 8) o wyrazach nieujemnych

Dany jest ciąg geometryczny \((x, 2x^2, 4x^3, 8)\) o wyrazach nieujemnych. Wtedy:

Rozwiązanie

Z własności ciągów geometrycznych wiemy, że dla trzech kolejnych (niekoniecznie pierwszych) wyrazów zachodzi równanie:
$${a_{2}}^2=a_{1}\cdot a_{3}$$

Podstawmy więc do tego trzy następujące po sobie wyrazy - najlepiej będzie wybrać wyraz drugi, trzeci i czwarty, bo ten czwarty jest znaną nam wartością liczbową. W związku z tym otrzymamy:
$${a_{3}}^2=a_{2}\cdot a_{4} \\
(4x^3)^2=2x^2\cdot8 \\
16x^6=16x^2 \quad\bigg/:16x^2 \\
x^4=1 \\
x=1 \quad\lor\quad x=-1$$

Skoro ciąg ma mieć wyrazy nieujemne, to zostaje nam że \(x=1\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments