Dany jest ciąg an określony wzorem an=n/(-2)^n dla n≥1. Wówczas

Dany jest ciąg \((a_{n})\) określony wzorem \(a_{n}=\frac{n}{(-2)^n}\) dla \(n\ge1\). Wówczas:

\(a_{3}=\frac{1}{2}\)
\(a_{3}=-\frac{1}{2}\)
\(a_{3}=\frac{3}{8}\)
\(a_{3}=-\frac{3}{8}\)
Rozwiązanie:

Chcąc obliczyć wartość trzeciego wyrazu tego ciągu wystarczy podstawić do wzoru \(n=3\):
$$a_{n}=\frac{n}{(-2)^n} \\
a_{3}=\frac{3}{(-2)^3} \\
a_{3}=\frac{3}{-8} \\
a_{3}=-\frac{3}{8}$$

Odpowiedź:

D. \(a_{3}=-\frac{3}{8}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments