Dany jest ciąg (an) określony wzorem an=7^n/21 dla każdej liczby naturalnej n≥1

Dany jest ciąg \((a_{n})\) określony wzorem \(a_{n}=\dfrac{7^n}{21}\) dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\).

Zadanie 1.1. (1pkt) Pięćdziesiątym wyrazem ciągu \((a_{n})\) jest:

Zadanie 1.2. (1pkt) Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Ciąg \((a_{n})\) jest geometryczny.

P

F

Suma trzech początkowych wyrazów ciągu \((a_{n})\) jest równa \(20\).

P

F

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments