Dany jest ciąg (an) określony wzorem an=3n-1 dla każdej liczby naturalnej n≥1

Dany jest ciąg \((a_{n})\) określony wzorem \(a_{n}=3n-1\) dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\).

Zadanie 1.1. (1pkt) Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe. Wybierz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Ciąg \((a_{n})\) jest:

A.
B.
C.
rosnący,
malejący,
stały,
ponieważ dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\)
1
2
3
\(a_{n+1}-a_{n}=-1\)
\(a_{n+1}-a_{n}=0\)
\(a_{n+1}-a_{n}=3\)

Zadanie 1.2. (1pkt) Najmniejszą wartością \(n\), dla której wyraz \((a_{n})\) jest większy od \(25\), jest:

Zadanie 1.3. (1pkt) Suma \(n\) początkowych wyrazów ciągu \(a_{n}\) jest równa \(57\) dla \(n\) równego:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments