Dany jest ciąg an określony wzorem an=(-1)^n*2-n/n^2 dla n≥1. Wówczas wyraz a5 tego ciągu jest równy

Dany jest ciąg \((a_{n})\) określony wzorem \(a_{n}=(-1)^n\cdot\frac{2-n}{n^2}\) dla \(n\ge1\). Wówczas wyraz \(a_{5}\) tego ciągu jest równy:

\(-\frac{3}{25}\)
\(\frac{3}{25}\)
\(-\frac{7}{25}\)
\(\frac{7}{25}\)
Rozwiązanie:

Chcąc obliczyć piąty wyraz tego ciągu wystarczy podstawić \(n=5\), zatem:
$$a_{5}=(-1)^5\cdot\frac{2-5}{5^2} \\
a_{5}=-1\cdot\frac{-3}{25} \\
a_{5}=\frac{3}{25}$$

Odpowiedź:

B. \(\frac{3}{25}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments