Dane są wielomiany W(x)=3x^3-2x^2+4 oraz M(x)=x^3-2x^2+5. Wielomian W(x)-M(x) jest równy

Dane są wielomiany \(W(x)=3x^3-2x^2+4\) oraz \(M(x)=x^3-2x^2+5\). Wielomian \(W(x)-M(x)\) jest równy:

Rozwiązanie

Zgodnie z poleceniem musimy odjąć od siebie te wielomiany i uprościć cały zapis:
$$W(x)-M(x)=3x^3-2x^2+4-(x^3-2x^2+5)= \\
=3x^3-2x^2+4-x^3+2x^2-5=2x^3-1$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments