Dane są wielomiany W(x)=-2x^3+5x^2-3 oraz P(x)=2x^3+12x. Wielomian W(x)+P(x) jest równy

Dane są wielomiany \(W(x)=-2x^3+5x^2-3\) oraz \(P(x)=2x^3+12x\). Wielomian \(W(x)+P(x)\) jest równy:

\(5x^2+12x-3\)
\(4x^3+5x^2+12x-3\)
\(4x^6+5x^2+12x-3\)
\(4x^3+12x^2-3\)
Rozwiązanie:

Naszym zadaniem jest tak naprawdę tylko dodanie tych wielomianów i ewentualnie uproszczenie otrzymanego wyniku. Uważajmy tylko na znaki.
$$W(x)+P(x)=(-2x^3+5x^2-3)+(2x^3+12x)= \\
=-2x^3+5x^2-3+2x^3+12x=5x^2+12x-3$$

Odpowiedź:

A. \(5x^2+12x-3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments