Dane są trzy wyrażenia

Dane są trzy wyrażenia:

I. \(6\cdot1\frac{2}{3}\)

II. \(6:1,2\)

III. \(7,25-2\frac{1}{4}\)



Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń:

Rozwiązanie

Obliczmy wartość każdego z tych wyrażeń:
\(6\cdot1\frac{2}{3}=6\cdot\frac{5}{3}=\frac{30}{3}=10\)
\(6:1,2=60:12=5\)
\(7,25-2\frac{1}{4}=7,25-2,25=5\)

Wartość całkowitą otrzymaliśmy w każdym z tych trzech wyrażeń.

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments