Dane są trzy liczby: g=√120, h=8+√17, k=9+√3

Dane są trzy liczby:

$$g=\sqrt{120} \quad\quad h=8+\sqrt{17} \quad\quad k=9+\sqrt{3}$$Które spośród tych liczb są mniejsze od liczby \(11\)?

Rozwiązanie

Spróbujmy oszacować wartości każdej z liczb.

Liczba \(g\):
Wiemy, że \(\sqrt{121}=11\). W takim razie \(\sqrt{120}\) musi być liczbą mniejszą niż \(11\).

Liczba \(h\):
Wiemy, że \(\sqrt{16}=4\). W takim razie \(\sqrt{17}\) to nieco więcej niż \(4\). To oznacza, że \(8+\sqrt{17}\) to "\(8\) plus nieco więcej niż \(4\)", czyli da to sumę nieco większą niż \(12\).

Liczba \(k\):
Wiemy, że \(\sqrt{4}=2\), więc \(\sqrt{3}\) to nieco mniej niż \(2\). To oznacza, że \(9+\sqrt{3}\) to "\(9\) plus nieco mniej niż \(2\)", czyli da to sumę nieco mniejsza niż \(11\).

To oznacza, że liczbami mniejszymi od \(11\) są \(g\) i \(k\).

Odpowiedź

C

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
gi

czemu 8 dodajemy do 4?
skąd ta ósemka