Dane są punkty A=(6,1) i B=(3,3). Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy

Dane są punkty \(A=(6,1)\) i \(B=(3,3)\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy:

\(-\frac{2}{3}\)
\(-\frac{3}{2}\)
\(\frac{3}{2}\)
\(\frac{2}{3}\)
Rozwiązanie:

Współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przed dwa punkty \(A=(x_{1};y_{1})\) oraz \(B=(x_{2};y_{2})\) wyraża się wzorem:
$$a=\frac{y_{2}-y_{1}}{x_{2}-x_{1}}$$

Mamy wszystkie dane, więc wystarczy podstawić odpowiednie liczby i w ten sposób obliczymy współczynnik \(a\):
$$a=\frac{3-1}{3-6}=\frac{2}{-3}=-\frac{2}{3}$$

Odpowiedź:

A. \(-\frac{2}{3}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments