Dane są punkty A=(-2,2) i B=(4,-2). Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy

Dane są punkty \(A=(-2,2)\) i \(B=(4,-2)\). Współczynnik kierunkowy prostej \(AB\) jest równy:

Rozwiązanie

Współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przed dwa punkty \(A=(x_{A};y_{A})\) oraz \(B=(x_{B};y_{B})\) wyraża się wzorem:
$$a=\frac{y_{B}-y_{A}}{x_{B}-x_{A}}$$

Znamy współrzędne obydwu punktów, zatem możemy podstawić odpowiednie liczby, obliczając w ten sposób poszukiwany współczynnik kierunkowy \(a\):
$$a=\frac{-2-2}{4-(-2)}=\frac{-4}{6}=-\frac{2}{3}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments