Dane są liczby x=4,5*10^-8 oraz y=1,5*10^2. Wtedy iloraz x/y jest równy

Dane są liczby \(x=4,5\cdot10^{-8}\) oraz \(y=1,5\cdot10^{2}\). Wtedy iloraz \(\frac{x}{y}\) jest równy:

Rozwiązanie

Najprościej to zadanie rozwiążemy rozpisując całą sytację w następujący sposób:
$$\frac{4,5\cdot10^{-8}}{1,5\cdot10^{2}}=\frac{4,5}{1,5}\cdot\frac{10^{-8}}{10^{2}}=3\cdot10^{-8-2}=3\cdot10^{-10}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments