Dane są liczby a=3,6*10^-12 oraz b=2,4*10^-20. Wtedy iloraz a/b jest równy

Dane są liczby \(a=3,6\cdot10^{-12}\) oraz \(b=2,4\cdot10^{-20}\). Wtedy iloraz \(\frac{a}{b}\) jest równy:

Rozwiązanie

Wykonując działania na potęgach otrzymamy:
$$\frac{a}{b}=\frac{3,6\cdot10^{-12}}{2,4\cdot10^{-20}}=\frac{3,6}{2,4}\cdot\frac{10^{-12}}{10^{-20}}= \\
=1,5\cdot10^{-12-(-20)}=1,5\cdot10^{-12+20}=1,5\cdot10^{8}$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments