Dane są liczby: 3321, 1764, 6114, 2936, 1452, 1627

Dane są liczby:

$$3321, 1764, 6114, 2936, 1452, 1627$$Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.Wśród danych liczb są dokładnie \(\bbox[5px,border:1px solid]{A}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{B}\) liczby podzielne przez \(3\).

Wśród danych liczb są dokładnie \(\bbox[5px,border:1px solid]{C}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{D}\) liczby podzielne przez \(4\).

Rozwiązanie

Krok 1. Rozwiązanie pierwszej części zadania.
Aby liczba była podziela przez \(3\), suma jej cyfr musi być liczbą podzielną przez \(3\). Sprawdźmy zatem podane liczby:
· \(3321 \Rightarrow 3+3+2+1=9\)
· \(1764 \Rightarrow 1+7+6+4=18\)
· \(6114 \Rightarrow 6+1+1+4=12\)
· \(2936 \Rightarrow 2+9+3+6=20\)
· \(1452 \Rightarrow 1+4+5+2=12\)
· \(1627 \Rightarrow 1+6+2+7=16\)

To oznacza, że liczbami podzielnymi przez \(3\) będą: \(3321, 1764, 6114, 1452\), czyli są cztery takie liczby.

Krok 2. Rozwiązanie drugiej części zadania.
Aby liczba była podziela przez \(4\), jej dwie ostatnie cyfry muszą tworzyć liczbę podzielną przez \(4\). Spośród podanych liczb ten warunek spełniają jedynie liczby \(1764\) (bo \(64:4=16\)), \(2936\) (bo \(36:4=9\)) oraz \(1452\) (bo \(52:4=13). Są to więc trzy liczby.

Odpowiedź

B, D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments