Dane są dwie sumy algebraiczne 3x^3-2x oraz -3x^2-2. Iloczyn tych sum jest równy

Dane są dwie sumy algebraiczne \(3x^3-2x\) oraz \(-3x^2-2\). Iloczyn tych sum jest równy:

\(-9x^5+4x\)
\(-9x^6+6x^3-6x^2+4x\)
\(-9x^5+6x^3-6x^2+4x\)
\(-9x^6+4x\)
Rozwiązanie:

Naszym zadaniem jest wymnożenie jednej sumy przez drugą, zatem:
$$(3x^3-2x)\cdot(-3x^2-2)= \\
=-9x^5-6x^3+6x^3+4x=-9x^5+4x$$

Odpowiedź:

A. \(-9x^5+4x\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments