Dane są cztery różne liczby: 2/3, 0,06, 11/9, 0,(5)

Dane są cztery różne liczby:

$$\frac{2}{3};\quad 0,06;\quad \frac{11}{9};\quad 0,(5)$$Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Każda z liczb jest ułamkiem właściwym.

Wartość każdej z liczb jest większa niż \(\frac{1}{2}\).

Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Ułamkiem właściwy charakteryzuje się tym, że jego licznik jest mniejszy od mianownika. To z kolei oznacza, że ułamek właściwy jest zawsze mniejszy od \(1\).

W przypadku naszych liczb widzimy, że definicji ułamka właściwego na pewno nie spełnia liczba \(\frac{11}{9}\) (jest to tak zwany ułamek niewłaściwy, bo tutaj licznik jest większy od mianownika), więc zdanie jest fałszem.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Rzeczywiście, liczby \(\frac{2}{3}\), \(\frac{11}{9}\) oraz \(0,(5)\) są większe od \(\frac{1}{2}\), ale ułamek \(0,06\) jest mniejszy, więc zdanie jest fałszem.

Odpowiedź

1) FAŁSZ

2) FAŁSZ

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments