Dane są cztery liczby: a=(-2)^2

Dane są cztery liczby:

$$a=(-2)^2 \\

b=\sqrt{9+16} \\

c=\frac{1}{2}(3-5)^2 \\

d=\sqrt{\frac{25}{4}}$$Które zdanie jest fałszywe?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie wartości każdej z liczb.
Aby ustalić, które zdanie jest fałszywe, obliczymy wartość każdej z podanych liczb:
\(a=(-2)^2=4 \\
b=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5 \\
c=\frac{1}{2}(3-5)^2=\frac{1}{2}\cdot(-2)^2=\frac{1}{2}\cdot4=2 \\
d=\sqrt{\frac{25}{4}}=\frac{5}{2}=2,5\)

Krok 2. Ocena prawdziwości poszczególnych odpowiedzi.
Sprawdźmy teraz poprawność każdej z odpowiedzi.
Odp. A. - faktycznie, wszystkie liczby są dodatnie
Odp. B. - liczba \(b\) jest jak najbardziej większa od \(c\)
Odp. C. - liczba \(c\) jest rzeczywiście dwa razy mniejsza niż liczba \(a\)
Odp. D. - liczba \(d\) jest faktycznie 2 razy mniejsza niż liczba \(b\)
Odp. E. - liczba \(c\) jest mniejsza (a nie większa) niż liczba \(d\)

Fałszywa było więc ostatnie zdanie.

Odpowiedź

E

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments