Dane są ciągi (an), (bn), (cn), (dn) określone dla każdej liczby naturalnej n≥1 wzorami

Dane są ciągi \((a_{n}), (b_{n}), (c_{n}), (d_{n})\) określone dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\) wzorami: \(a_{n}=20n+3, b_{n}=2n^2-3, c_{n}=n^2+10n-2, d_{n}=\frac{n+187}{n}\). Liczba \(197\) jest dziesiątym wyrazem ciągu:

Rozwiązanie

Aby dowiedzieć się, który ciąg jest tym poszukiwanym, wystarczy podstawić do każdego z nich wartość \(n=10\). W ten sposób obliczymy wartość dziesiątego wyrazu każdego z tych ciągów:
$$a_{10}=20\cdot10+3 \\
a_{10}=200+3 \\
a_{10}=203$$

$$b_{10}=2\cdot10^2-3 \\
b_{10}=2\cdot100-3 \\
b_{10}=200-3 \\
b_{10}=197$$

$$c_{10}=10^2+10\cdot10-2 \\
c_{10}=100+100-2 \\
c_{10}=198$$

$$d_{10}=\frac{10+187}{10} \\
d_{10}=\frac{197}{10} \\
d_{10}=19,7$$

Widzimy, że liczba \(197\) jest dziesiątym wyrazem ciągu \(b_{n}\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments