Dana jest parabola o równaniu y=x^2+8x-14. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa

Dana jest parabola o równaniu \(y=x^2+8x-14\). Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa:

\(x=-8\)
\(x=-4\)
\(x=4\)
\(x=8\)
Rozwiązanie:

Wzór paraboli jest podany w postaci ogólnej \(y=ax^2+bx+c\), co pozwala nam wypisać wartości poszczególnych współczynników:
$$a=1,\;b=8,\;c=-14$$

Wartości współczynników \(a\) oraz \(b\) posłużą nam do wyliczenia pierwszej współrzędnej wierzchołka \(W=(x_{W};y_{W})\), bowiem zgodnie ze wzorem z tablic:
$$x_{W}=\frac{-b}{2a} \\
x_{W}=\frac{-8}{2\cdot1} \\
x_{W}=\frac{-8}{2} \\
x_{W}=-4$$

Odpowiedź:

B. \(x=-4\)

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
xxxx

nie ma tego wzoru w tablicach :)

franioo
Reply to  SzaloneLiczby

ja to zrobiłem podstawiajac wzor na p i q tez mi wyszło