Dana jest funkcja h(x)=(-1/3m+2)x+3/2m-1. Funkcja ta dla argumentu 0 przyjmuje wartość 5

Dana jest funkcja \(h(x)=\left(-\frac{1}{3}m+2\right)x+\frac{3}{2}m-1\). Funkcja ta dla argumentu \(0\) przyjmuje wartość \(5\). Wówczas:

Rozwiązanie

Wiemy, że dla argumentu \(x=0\) funkcja przyjmuje wartość \(y=5\). Podstawiając te informacje do naszego równania otrzymamy:
$$\left(-\frac{1}{3}m+2\right)\cdot0+\frac{3}{2}m-1=5 \\
0+\frac{3}{2}m-1=5 \\
\frac{3}{2}m=6 \quad\bigg/\cdot\frac{2}{3} \\
m=4$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments