Czy romb jest równoległobokiem? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie

Czy romb jest równoległobokiem? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

Tak
Nie
Ponieważ
A) wszystkie boki rombu są przystające
B) romb ma dwie pary boków równoległych
C) przekątne rombu są prostopadłe
Rozwiązanie

Równoległobok nie ma boków przystających (czyli jednakowej długości), ani też przekątne równoległoboku nie przecinają się pod kątem prostym. Te cechy nie mogłyby więc wskazywać, że romb jest równoległobokiem. Romb jest równoległobokiem, bo ma dwie pary boków równoległych i to jest poprawna odpowiedź.

Odpowiedź

Tak ponieważ opcja B