Cztery jednakowe drewniane elementy, każdy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2cm x 2cm x 9cm

Cztery jednakowe drewniane elementy, każdy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach \(2cm\times2cm\times9cm\), przyklejono do metalowej płytki w sposób pokazany na rysunku \(I\).

egzamin ósmoklasistyW ten sposób przygotowano formę, którą wypełniono masą gipsową, i tak otrzymano gipsowy odlew w kształcie prostopadłościanu, pokazany na rysunku \(II\).Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.Objętość drewna, z którego zbudowano formę, jest równa \(\bbox[5px,border:1px solid]{A}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{B}\):

Objętość gipsowego odlewu jest równa \(\bbox[5px,border:1px solid]{C}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{D}\):
Rozwiązanie

Krok 1. Rozwiązanie pierwszej części zadania.
Każdy prostopadłościan, którego użyliśmy do zbudowania formy ma wymiary \(2cm\times2cm\times9cm\), zatem objętość każdego takiego elementu wynosi:
$$V=abc \\
V=2cm\cdot2cm\cdot9cm \\
V=36cm^3$$

Z racji tego, iż do konstrukcji użyliśmy czterech takich elementów, to objętość drewna z którego zbudowano formę jest równa:
$$V=4\cdot36cm^3=144cm^3$$

Krok 2. Rozwiązanie pierwszej części zadania.
Musimy wyznaczyć wymiary naszego odlewu gipsowego. Z wysokością nie ma problemu, widzimy wyraźnie że będzie to \(2cm\), ale potrzebna nam jest jeszcze długość i szerokość tego odlewu. Najprościej będzie wyznaczyć te wartości na rysunku pomocniczym:
egzamin ósmoklasisty

Skoro odlew ma wymiary \(7cm\times7cm\times2cm\), to jego objętość będzie równa:
$$V=7cm\cdot7cm\cdot2cm=98cm^3$$

Odpowiedź

A, D

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
szymonc

przydatna strona