Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek \(12:8:3:2\). Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?

\(12\%\)
\(32\%\)
\(48\%\)
\(52\%\)
Rozwiązanie:

Oznaczmy sobie udziały poszczególnych wspólników jako: \(12x,8x,3x,2x\). Łącznie udziałów mamy:
$$12x+8x+3x+2x=25x$$

Musimy teraz obliczyć jaką część udziałów ma największy inwestor, a widzimy że ma on \(12x\) z \(25x\), czyli:
$$\frac{12x}{25x}\cdot100\%=48\%$$

Odpowiedź:

C. \(48\%\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments