Ciocia Jola uszyła serwetę ze skośnymi brzegami, która pasuje do prostokątnego stolika

Ciocia Jola uszyła serwetę ze skośnymi brzegami, która pasuje do prostokątnego stolika o wymiarach \(100cm\) i \(40cm\) (jak na rysunku).

egzamin ósmoklasistyBrzeg serwety chce obszyć kolorową tasiemką. Czy na obszycie wystarczy \(2,5m\) tasiemki? Przyjmij \(\sqrt{2}\approx1,4\).

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Powinniśmy zauważyć, że w rogach rysunku mamy trójkąty prostokątne, których przyprostokątne mają długość \(20cm\). Wspominamy sobie o tych trójkątach, bowiem na obwód serwety składają się m.in. przeciwprostokątne tychże trójkątów (oznaczymy je sobie na szkicu jako \(x\)). Dodatkowo na dole i górze mamy fragmenty serwetki, które oznaczymy sobie jako \(y\). Całość na rysunku z oznaczeniami będzie wyglądać następująco:
egzamin ósmoklasisty

Krok 2. Obliczenie długości odcinków oznaczonych jako \(x\).
Na rysunku mamy cztery odcinki oznaczone jako \(x\), zatem obliczmy miarę każdego z takich boków. Możemy skorzystać tutaj wprost z Twierdzenia Pitagorasa i zapisać, że \(20^2+20^2=x^2\), ale możemy też postąpić nieco sprytniej. Tak naprawdę nasze trójkąty prostokątne są klasycznymi trójkątami o kątach \(45°, 45°, 90°\) (wiemy to, bo przyprostokątne mają jednakową długość). Z własności takich trójkątów wynika, że ich przeciwprostokątna jest \(\sqrt{2}\) razy dłuższa od długości przyprostokątnych, zatem możemy zapisać od razu, że \(x=20\sqrt{2}cm\).

Krok 3. Obliczenie długości odcinków oznaczonych jako \(y\).
Odcinki oznaczone jako \(y\) są dość proste do policzenia, bowiem będzie to długość \(100cm\), która jest pomniejszona z lewej i prawej strony o \(20cm\). Możemy więc zapisać, że:
$$y=100cm-2\cdot20cm \\
y=100cm-40cm \\
y=60cm$$

Krok 4. Obliczenie obwodu całej serwety.
Na obwód naszej serwety składają się cztery odcinki oznaczone jako \(x\) oraz dwa odcinki oznaczone jako \(y\), zatem:
$$Obw=4\cdot20\cdot{2}+2\cdot60 \\
Obw=80\sqrt{2}+120[cm]$$

Przyjmując przybliżenie \(\sqrt{2}\approx1,4\) otrzymamy:
$$Obw\approx80\cdot1,4+120 \\
Obw\approx112+120 \\
Obw\approx232[cm]\approx2,32m$$

To oznacza, że tasiemka o długości \(2,5m\) jak najbardziej wystarczy do obszycia naszej serwety.

Odpowiedź

Tasiemka o długości \(2,5m\) jest wystarczająca.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments