Ciąg (an) jest określony wzorem an=2x^2 dla n≥1. Różnica a5-a4 jest równa

Ciąg \((a_{n})\) jest określony wzorem \(a_{n}=2n^2\) dla \(n\ge1\). Różnica \(a_{5}-a_{4}\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie wartości \(a_{5}\) oraz \(a_{4}\).
Aby móc poznać wartość poszukiwanej różnicy, musimy obliczyć wartość piątego i czwartego wyrazu. Podstawiając zatem odpowiednio \(n=5\) oraz \(n=4\) otrzymamy:
$$a_{5}=2\cdot5^2 \\
a_{5}=2\cdot25 \\
a_{5}=50 \\
\quad \\
a_{4}=2\cdot4^2 \\
a_{4}=2\cdot16 \\
a_{4}=32$$

Krok 2. Obliczenie różnicy \(a_{5}-a_{4}\).
Znając wartość piątego i czwartego wyrazu obliczenie różnicy jest już tylko formalnością:
$$a_{5}-a_{4}=50-32 \\
a_{5}-a_{4}=18$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments