Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian, należy zmieszać piasek, wapno i cement odpowiednio w stosunku

Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian, należy zmieszać piasek, wapno i cement odpowiednio w stosunku \(15:4:1\). W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania \(140kg\) takiej zaprawy?

egzamin ósmoklasisty

Rozwiązanie

W tym zadaniu musimy się wykazać sprytem. W zasadzie jest wiele dróg dojścia do prawidłowej odpowiedzi, ale my skupimy się na prostej obserwacji. Po pierwsze, mamy otrzymać \(140kg\) zaprawy, zatem suma wszystkich składników powinna być równa \(140kg\). Tak się składa, że tylko w II i III wierszu suma składników daje wynik równy \(140kg\), więc moglibyśmy ograniczyć się już tylko do tych dwóch odpowiedzi. Po drugie z treści zadania wynika, że np. piasku ma być \(15\) razy więcej niż cementu (stosunek \(15:1\)), albo że wapna ma być \(4\) razy więcej niż cementu (stosunek 4:1\)). Jeżeli ograniczamy się już tylko do tych dwóch wierszy które nam zostały (II i III) to widzimy wyraźnie, że to w trzecim wierszu mamy \(15\) razy więcej piasku (\(105kg\)) niż cementu (\(7kg\)) oraz mamy tu \(4\) razy więcej wapna (\(28kg\)) niż cementu (\(7kg\)). Prawidłowe proporcje znalazły się więc w trzecim wierszu.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments