60% liczby 4,5 wynosi tyle samo, co 2/3 liczby 4,05. Liczba 2,7 jest o 10% większa od liczby 22/3

Oceń prawdziwość podanych zdań.

\(60\%\) liczby \(4,5\) wynosi tyle samo, co \(\frac{2}{3}\) liczby \(4,05\).
Liczba \(2,7\) jest o \(10\%\) większa od liczby \(2\frac{2}{3}\).
Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
\(60\%\) liczby \(4,5\) możemy zapisać jako \(0,6\cdot4,5\) natomiast \(\frac{2}{3}\) liczby \(4,05\) możemy zapisać jako \(\frac{2}{3}\cdot4,05\). Obliczając wartości tych wyrażeń otrzymamy:
\(0,6\cdot4,5=2,7 \\
\frac{2}{3}\cdot4,05=\frac{2}{3}\cdot\frac{405}{100}=\frac{810}{300}=2,7\)

Otrzymaliśmy jednakowe wyniki, zatem zdanie jest prawdą.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Liczba o \(10\%\) większa od liczby \(2\frac{2}{3}\) to \(1,1\cdot2\frac{2}{3}\), czyli:
$$1,1\cdot2\frac{2}{3}=\frac{11}{10}\cdot\frac{8}{3}=\frac{88}{30}=2\frac{28}{30}\approx2,9$$

Zdanie jest więc nieprawdą.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) FAŁSZ

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowy

dzięki