30% liczby x jest o 2730 mniejsze od liczby x. Liczba x jest równa

\(30\%\) liczby \(x\) jest o \(2730\) mniejsze od liczby \(x\). Liczba \(x\) jest równa:

Rozwiązanie

\(30\%\) liczby \(x\) to \(0,3x\). Z treści zadania wynika więc, że \(0,3x\) jest o \(2730\) mniejsze od \(x\), czyli:
$$0,3x=x-2730 \\
-0,7x=-2730 \\
x=3900$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments